Projekti

7
Feb 2014
Posted By: In: , 0 Comments

oie-2Održavanjem redovitih predavanja i kreativnih radionica pokušavamo animirati i educirati djecu o navedenim temama. Radionice se održavaju u osnovnim školama u sklopu dodatne nastave. Glavni cilj radionica je informirati i educirati djecu kako na tehnološki napredan način zadovoljiti potrebe društva za pojedinim resursima, a da pritom ne narušavamo prirodne procese. Djecu kroz praktične radionice upoznajemo sa OIE, kako ih koristiti, da li su nam potrebni, da li štete okolišu itd. Kroz niz praktičnih radnji (crtanje, modeliranje itd.) djeca stvaraju viziju kako tehnologiju upotrijebiti u korist Majke Zemlje.

Stvaranjem dobrih navika kroz radionice o EE, djeca stvaraju temeljna znanja koje će im poslužiti da postanu vodeći članovi i promotori održivog razvoja društva. Edukacija o EE u dječijoj dobi je od velike važnosti jer se često susrećemo sa situacijom da djeca uče roditelje kako odgovorno raspolagati energijom, npr. da gase svjetlo po danu, zatvaraju vodu dok peru zube itd. Kroz takav oblik edukacije djeca postaju promotori EE.

 oie-1

Naziv projekta: Edukacija za djecu o OIE i EE

Izvoditelj projekta: O.A.ZA.: Održiva Alternativa Zajednici

Partneri:
OŠ D. Trstenjak (Zagreb),
OŠ Zapruđe (Zagreb),
OŠ M. Držić (Zagreb-Kruge)
Energetska zadruga otok KRK,
OŠ sa otoka KRK-a

Status projekta: u provedbi od 2013

Voditelj projekta: Filip Brničević

GALERIJA

Comments

comments

7
Feb 2014
Posted By: In: , 0 Comments

oie-2By having regular lectures and creative workshops we try to animate and educate children about these topics . Workshops are held in elementary schools as part of the additional classes. The main goal of the workshop is to inform and educate children how to satisfy society needs for some resources (in a technologically advanced way) while not destroying natural processes . Children through practical workshops meet with RE , how to use them , whether we need it or not , whether it damages the environment , etc. Through a series of practical activities ( drawing , modeling , etc. ) , children form a vision of how to use technology for the benefit of Mother Earth .

By creating good habits through workshops on EE , children create fundamental knowledge that will serve them to become leading members and promoters of sustainable development of society . Education on EE in childhood is of great importance because we can often see children how they teach their parents to responsible dispose energy , for example, to turn off the light at night, shut the water while washing teeth , etc. Through this kind of education children become promoters of EE.

oie-1

Project name: Education for children about renewable energy and energy efficiency

Project performer: organisation O.A.ZA.

Partners:
elementary school D. Trstenjak (Zagreb),
elementary school Zapruđe (Zagreb),
elementary school M. Držić (Zagreb-Kruge)

Project leader: Filip Brničević

Status of the project: Currently in implementation

GALLERY

Comments

comments

Comments are closed.

newsletter volontiraj doniraj

Facebook